บริษัท ชลธี บิสซิเนส กรุ๊ป จำกัด

ให้บริการ ด้านการจัดตั้งธุรกิจ
รับจดทะเบียนบริษัททุกประเภท ทั่วไทย

รับเป็นที่ปรึกษาด้านบัญชี ภาษี ตรวจสอบภายใน
เขียนแผนธุรกิจ การตลาด

สื่อโฆษณา การเงิน แรงงาน กฎหมาย
ด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์

พร้อมด้วยบริการอย่างมีประสิทธิภาพ
ราคาเป็นธรรมและซื่อสัตย์ตรงไปตรงมา

Learn More

บริการงานด้านจดทะเบียน

* รับจดทะเบียน

* จดแก้ไขเปลี่ยนแปลง

* จดทะเบียนเกี่ยวกับสินค้าLearn More

บริการด้านรับทำบัญชี

* งานวางระบบ

* งานจัดทำบัญชี

* งานตรวจสอบ

Learn More

บริการขอใบอนุญาต

* งานขอใบอนุญาต

* บริการเป็นที่ปรึกษา


Learn More

บริการงานด้าน จัดอบรมสัมนา

* จัดอบรม ผู้ประกอบธุรกิจรายใหม่
เรื่องบัญชีภาษี และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ

* จัดอบรมคอมพิวเตอร์สำหรับธุรกิจและคอมพิวเตอร์ผู้สูงวัย

Learn More


พิเศษ !!! สำหรับลูกค้าจดทะเบียนใหม่

ส่วนลดพิเศษ!! จัดทำเว็บไซต์จาก

ปกติ 12,000 บาท เหลือเพียง 3,500 บาท

ฟรี !!! ระบบอีเมล์ภายใต้ชื่อโดเมนเนม

*****************************************

พิเศษ !!! 
ลูกค้าจดทะเบียนใหม่และทำบัญชี

ฟรี เว็บไซต์
สำหรับบริษัทพร้อมแนะนำการทำตลาดออนไลน์

ฟรี ออกแบบโลโก้บรษัท

ฟรี รูปแบบใบส่งสินค้า ใบแจ้งหนี้ ใบกำกับภาษี
ใบเสร็จรับเงินและเอกสารสำคัญอื่นๆ

ฟรี ขึ้นทะเบียน ระบบ E-FILING เพื่อใช้นำส่งงบการเงินกับกระทรวงพาณิชย์

ฟรี จดทะเบียน ภ.อ.01
เพื่อใช้ยื่นภาษีผ่าระบบออนไลน์

ฟรี จัดเตรียมเอกสารขึ้นทะเบียน E-GP (ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ)

ฟรี
ที่ปรึกษาด้านการตลาดและบริหารธุรกิจ


จดทะเบียนบริษัทภาคใต้

กระบี่ : ชุมพร : ตรัง : นครศรีธรรมราช :
นราธิวาส : ปัตตานี : พังงา : พัทลุง : ภูเก็ต : ระนอง : สตูล : สงขลา :
สุราษฎร์ธานี : ยะลา

 

จดทะเบียนบริษัทภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

อุดรธานี : กาฬสินธุ์ : ขอนแก่น : ชัยภูมิ :
นครพนม : นครราชสีมา : บึงกาฬ : บุรีรัมย์ : มหาสารคาม : มุกดาหาร : ยโสธร :
ร้อยเอ็ด : เลย : สกลนคร : สุรินทร์ : ศรีสะเกษ : หนองคาย : หนองบัวลำภู :
อุบลราชธานี : อำนาจเจริญ

 

จดทะเบียนบริษัทภาคเหนือ

เชียงราย : เชียงใหม่ : น่าน : พะเยา : แพร่ :
แม่ฮ่องสอน : ลำปาง : ลำพูน : อุตรดิตถ์

 

จดทะเบียนบริษัทภาคตะวันตก

กาญจนบุรี : ตาก : ประจวบคีรีขันธ์ : เพชรบุรี
: ราชบุรี

 

จดทะเบียนบริษัทภาคตะวันออก

จันทบุรี : ฉะเชิงเทรา : ชลบุรี : ตราด :
ปราจีนบุรี : ระยอง : สระแก้ว