การขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวนิติบุคคล

รายละเอียดและเอกสารประกอบการยื่นแบบคำขอต่างๆ

สำหรับผู้ที่ยื่นจดทะเบียนประกอบธุรกิจนำเที่ยวทั้งขอจดใหม่และต่ออายุ
จะต้องยื่นหนังสือรับรองบริษัท ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ไม่เกิน 1 เดือน

นิติบุคคล

 • เอกสารประกอบการขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวนิติบุคคล
 • เอกสารประกอบการขอชำระค่าธรรมนียมใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวรายสองปีนิติบุคคล
 • เอกสารประกอบการขอชำระค่าธรรมนียมใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวนิติบุคคลเพิ่มเติม
 • เอกสารประกอบการขอเปลี่ยนแปลงรายการใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวนิติบุคคล
 • เอกสารประกอบการขอเปลี่ยนเเปลงรายการใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว (หลักประกัน)
 • เอกสารประกอบการขอใบแทนใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวประเภทนิติบุคคล

บุคคลธรรมดา

 • เอกสารประกอบการขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวบุคคลธรรมดา
 • เอกสารประกอบการขอชำระค่าธรรมนียมใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวรายสองปีบุคคลธรรมดา
 • เอกสารประกอบการขอชำระค่าธรรมนียมใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวบุคคลธรรมดาเพิ่มเติม
 • เอกสารประกอบการขอเปลี่ยนเเปลงรายการใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว (หลักประกัน)
 • เอกสารประกอบการขอใบแทนใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว

เอกสารเพิ่มเติมเฉพาะภาคใต้เขต 2

 • รายการเอกสารที่ต้องยื่นเพิ่มเติมสำหรับผู้ประกอบการดำน้ำแบบสคูบ้า
 • แบบคำขอเปิดเว็บไซต์
 • รายงานการประชุมรวม

ติดต่อ-สอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติม

Tel : 02-914-7962-4
Mobile : 094-491-4333

[email protected]

พิเศษ!!! สำหรับลูกค้าจดทะเบียนใหม่

ส่วนลดพิเศษ!! จัดทำเว็บไซต์จากปกติ 12,000 บาท เหลือเพียง 3,500 บาท
ฟรี!!! ระบบอีเมล์ภายใต้ชื่อโดเมนเนม


พิเศษ!!! ลูกค้าจดทะเบียนใหม่และทำบัญชี

ฟรี!! เว็บไซต์สำหรับบริษัทพร้อมแนะนำการทำตลาดออนไลน์
ฟรี!! ออกแบบโลโก้บริษัท

ฟรี!! รูปแบบใบส่งสินค้า ใบแจ้งหนี้ ใบกำกับภาษี ใบเสร็จรับเงินและเอกสารสำคัญอื่นๆ

จดทะเบียนกับเราเพื่อรับโปรโมชั่น


Tel : 02-914-7962-4 Fax : 02-914-6688
E-Mail : [email protected]

ให้บริการด้านการจัดตั้งธุรกิจ รับจดทะเบียนบริษัททุกประเภททั่วไทย

บริษัท ชลธี บิสซิเนส กรุ๊ป จำกัด
44/14 ซอยนิมิตใหม่ 12 แขวงทรายกองดิน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510
Line : @chonlatee Fax : 02-914-6688
E-Mail : [email protected]
Tel : 02-914-7962-4  Mobile : 094-491-4333