จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงแก้ไข


รายการสำคัญ รายการเอกสารของบริษัท/ห้างหุ้นส่วน

ลงโฆษณา/เชิญประชุม ค่าธรรมเนียม
1. ชื่อและตราประทับ / 1,150
2. ที่ตั้งสำนักงาน
2.1 จังหวัดเดียวกัน X 600
2.2 ข้ามจังหวัด / 1,120
3. เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ / 650
4. เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ อำนาจกรรมการ / 1,050 (กรรมการออก 400 บาท กรรมการเข้า ท่านละ 400 บาท)
5. เปลี่ยนแปลง บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น X 50
6. เพิ่มทุน / 6,550 (กรณี เพิ่ม 1 ล้านบาท ส่วนที่เกิน 1 ล้าน บวกเพิ่ม 5,000 บาท)
7. ลดทุน
7.1 มีมติพิเศษให้ลดทุน 1,400
7.2 ลดทุนและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 5 (ทุน) 1,950
8. เพิ่มสาขา X 650
9. เปลี่ยนแปลง ข้อบังคับ / 1,450

ติดต่อ-สอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติม

Tel : 02-914-7962-4
Mobile : 094-491-4333

[email protected]

พิเศษ!!! สำหรับลูกค้าจดทะเบียนใหม่

ส่วนลดพิเศษ!! จัดทำเว็บไซต์จากปกติ 12,000 บาท เหลือเพียง 3,500 บาท
ฟรี!!! ระบบอีเมล์ภายใต้ชื่อโดเมนเนม


พิเศษ!!! ลูกค้าจดทะเบียนใหม่และทำบัญชี

ฟรี!! เว็บไซต์สำหรับบริษัทพร้อมแนะนำการทำตลาดออนไลน์
ฟรี!! ออกแบบโลโก้บริษัท

ฟรี!! รูปแบบใบส่งสินค้า ใบแจ้งหนี้ ใบกำกับภาษี ใบเสร็จรับเงินและเอกสารสำคัญอื่นๆ

จดทะเบียนกับเราเพื่อรับโปรโมชั่น


Tel : 02-914-7962-4 Fax : 02-914-6688
E-Mail : [email protected]

ให้บริการด้านการจัดตั้งธุรกิจ รับจดทะเบียนบริษัททุกประเภททั่วไทย

บริษัท ชลธี บิสซิเนส กรุ๊ป จำกัด
44/14 ซอยนิมิตใหม่ 12 แขวงทรายกองดิน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510
Line : @chonlatee Fax : 02-914-6688
E-Mail : [email protected]
Tel : 02-914-7962-4  Mobile : 094-491-4333