รวมลิ้งค์ธนาคาร

Description: http://www.chonlatee.com/wp-content/uploads/2016/05/logo_isb.jpg

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

http://www.isbt.co.th

Description: http://www.chonlatee.com/wp-content/uploads/2016/05/logo_scb.jpg

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด
(มหาชน)

http://www.scb.co.th

Description: http://www.chonlatee.com/wp-content/uploads/2016/05/logo_bt.jpg

ธนาคารไทยธนาคาร จำกัด
(มหาชน)

http://www.bankthai.co.th

 

ธนาคารเอเซีย จำกัด (มหาชน)

http://www.bankasia4u.co.th

Description: http://www.chonlatee.com/wp-content/uploads/2016/05/logo_stc.jpg

ธนาคารแสตนดาร์ดชาร์เตอร์ นครธน จำกัด
(มหาชน)

http://www.standardcharterednakornthon.co.th

Description: http://www.chonlatee.com/wp-content/uploads/2016/05/logo_uob.jpg

ธนาคารยูโอบี รัตนสิน

http://www.uob-radanasin.co.th

Description: http://www.chonlatee.com/wp-content/uploads/2016/05/logo_scib.jpg

ธนาคารนครหลวงไทย

http://www.scib.co.th

Description: http://www.chonlatee.com/wp-content/uploads/2016/05/logo_tnc.jpg

ธนาคารธนชาติ จำกัด (มหาชน)

http://www.thanachart.com

Description: http://www.chonlatee.com/wp-content/uploads/2016/05/logo_tissco.jpg

ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน)

http://www.tisco.co.th

Description: http://www.chonlatee.com/wp-content/uploads/2016/05/logo_tmb.jpg

ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)

http://www.tmb.co.th

 

ธนาคารกรุงไทย ชาริอะฮ์

http://www.ktb-shariahbank.co.th

Description: http://www.chonlatee.com/wp-content/uploads/2016/05/logo_ktb.jpg

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

http://www.ktb.co.th

 

ธนาคารกรุงเทพ

http://www.bbl.co.th

Description: http://www.chonlatee.com/wp-content/uploads/2016/05/logo_bbk.jpg

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

http://www.bangkokbank.co.th

Description: http://www.chonlatee.com/wp-content/uploads/2016/05/logo_bfa.gif

ธนาคารกรุงศรีอยุทธยา จำกัด
(มหาชน)

http://www.krungsri.com

Description: http://www.chonlatee.com/wp-content/uploads/2016/05/logocity.jpg

ซิติแบงค์ ไทยแลนด์

http://www.citibank.co.th

 

ศูนย์ที่อยู่อาศัยครบวงจร
ธนาคารอาคารสงเคราะห์

http://www.ghbhomecenter.com

 

ธนาคารกสิกรแฟคเตอริ่งจำกัด

http://www.kasikornfactoring.com

 

ธนาคารแห่งประเทศไทย

http://www.bot.or.th

Description: http://www.chonlatee.com/wp-content/uploads/2016/05/logotks.jpg

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

http://www.bacc.or.th

Description: http://www.chonlatee.com/wp-content/uploads/2016/05/logo_exi.jpg

ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย

http://www.exim.go.th

Description: http://www.chonlatee.com/wp-content/uploads/2016/05/logo_GH.jpg

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

http://www.ghb.co.th

Description: http://www.chonlatee.com/wp-content/uploads/2016/05/logo_gsb.jpg

ธนาคารออมสิน

http://www.gsb.or.th

 

หนัง สือ พิมพ์

Description: http://www.buncheeaudit.com/images/ages.jpg ไทยรัฐ
Description: http://www.buncheeaudit.com/images/ages.jpg เดลินิวส์
Description: http://www.buncheeaudit.com/images/ages.jpg มติชน
Description: http://www.buncheeaudit.com/images/ages.jpg ผู้จัดการ
Description: http://www.buncheeaudit.com/images/ages.jpg กรุงเทพธุรกิจ
Description: http://www.buncheeaudit.com/images/ages.jpg คม
ชัด ลึก

Description: http://www.buncheeaudit.com/images/ages.jpg บ้านเมือง
Description: http://www.buncheeaudit.com/images/ages.jpg The
Nation

Description: http://www.buncheeaudit.com/images/ages.jpg ข่าวสด
Description: http://www.buncheeaudit.com/images/ages.jpg ฐานเศรษฐกิจ
Description: http://www.buncheeaudit.com/images/ages.jpg บางกอก
โพสต์

Description: http://www.buncheeaudit.com/images/ages.jpg ประชาชาติธุรกิจ
Description: http://www.buncheeaudit.com/images/ages.jpg สยามกีฬา
Description: http://www.buncheeaudit.com/images/ages.jpg แนวหน้า
Description: http://www.buncheeaudit.com/images/ages.jpg โพสต์ทูเดย์
Description: http://www.buncheeaudit.com/images/ages.jpg ไทยโพสต์

 

กระทรวง

Description: http://www.buncheeaudit.com/images/ages.jpg กระทรวงกลาโหม
Description: http://www.buncheeaudit.com/images/ages.jpg กระทรวงการคลัง
Description: http://www.buncheeaudit.com/images/ages.jpg กระทรวงการต่างประเทศ
Description: http://www.buncheeaudit.com/images/ages.jpg กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
Description: http://www.buncheeaudit.com/images/ages.jpg กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
Description: http://www.buncheeaudit.com/images/ages.jpg กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
Description: http://www.buncheeaudit.com/images/ages.jpg กระทรวงคมนาคม
Description: http://www.buncheeaudit.com/images/ages.jpg กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
Description: http://www.buncheeaudit.com/images/ages.jpg กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
Description: http://www.buncheeaudit.com/images/ages.jpg กระทรวงพลังงาน
(พน.)

Description: http://www.buncheeaudit.com/images/ages.jpg กระทรวงมหาดไทย
Description: http://www.buncheeaudit.com/images/ages.jpg กระทรวงพาณิชย์ (พณ.)
Description: http://www.buncheeaudit.com/images/ages.jpg กระทรวงยุติธรรม
Description: http://www.buncheeaudit.com/images/ages.jpg กระทรวงแรงงาน
Description: http://www.buncheeaudit.com/images/ages.jpg กระทรวงวัฒนธรรม
Description: http://www.buncheeaudit.com/images/ages.jpg กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Description: http://www.buncheeaudit.com/images/ages.jpg กระทรวงศึกษาธิการ
Description: http://www.buncheeaudit.com/images/ages.jpg กระทรวงสาธารณสุข
Description: http://www.buncheeaudit.com/images/ages.jpg กระทรวงอุตสาหกรรม

 

รวมเบอร์โทร ธนาคารต่างๆ, เอาไว้แจ้งอายัดบัตรเวลาหาย

รวบรวมทุกแบงค์
ไว้หมด

It’s useful for you.
ธนาคาร
บัตรเอทีเอ็ม ( ATM)
บัตรเครดิต (Cradit Card)

ธนาคารกรุงเทพ
 
1333 , 0-2645-5555  0-2638-4455

ธนาคารกรุงไทย
 
1551, 0-2665-5443  0-2665-5000

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
 
1572 , 0-2296-2001-5  0-2646-3000

ธนาคารกสิกรไทย
 
0-2888-8888  0-2888-8888

ธนาคารทหารไทย
 
1558  1558

ธนาคารธนชาต
 
1589  1589

ธนาคารไทยพาณิชย์
 
0-2777-7777  0-2777-7777

ธนาคารกสิกรไทย
 
0-2888-8888  0-2888-8888

ธนาคารยูโอบี
รัตนสิน  
1580 , 0-2661-2600  1580 , 0-2661-2600

ธนคารอาคารสงเคราะห์
 
0-2202-2000

ธนาคารเอเชีย
 
1585 , 0-2285-1555   1585 , 0-2285-1555

ธนาคาร
ไทยธนาคาร  
0-2626-7777  0-2626-7777

ธนาคารนครหลวงไทย
 
0-2208-5000 0-2221-3565 , 0-2225-4925

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
 
0-2729-8807-11

ธนาคารแสตนดาร์ด
ชาเตอร์ นครธน  
1595

ซิตี้แบงก์
ประเทศไทย (
City Bank) 1588 , 0-2232-2484

ฮ่องกงเซี่ยงไฮ้
(
HSBC) 1590 1590

ธนาคารแสตนดาร์ด
ชาเตอร์ นครธน
1595

ซิตี้แบงก์
ประเทศไทย (
City Bank) 1588 , 0-2232-2484

ฮ่องกงเซี่ยงไฮ้
(
HSBC) 1590  1590

อเมริกัน
เอ็กซ์เพรส (
American Express) 0-2273-5544

ไดเนอร์สคลับ
(
Diners Club) 0-2238-3660

อิออน
0-2665 0111

เซทเทเลม
0-2667-3655

เพาเวอร์บาย
0-2627-8208

บัตรเครดิตไทยแอร์เอเชีย
0-2797-3399

แคปิตอล
โอเค
0-2793-3333

เซ็นทรัลการ์ด
0-2627-8111

อีซี่
บาย
0-2695-0000

บิ๊กซี การ์ด 0-2667-3684